• Lidmaatschap

  • Losse entree of lidmaatschap?

    • Voor leden van de speeltuin is de toegang gratis.
    • Wil je de speeltuin eenmalig bezoeken? Koop dan een los kaartje voor €2.50 per kind. 
    • Het lidmaatschap wordt aangegaan voor een volledig kalenderjaar (1 jan. t/m 31 dec.) en wordt automatisch verlengd indien niet voor het einde van het jaar schriftelijk is opgezegd door een e-mail te sturen naar postvoor@speeltuindonbosco.nl.
    • De kosten van het lidmaatschap bedragen € 20,00 per kind per jaar voor de eerste twee kinderen. Vanaf het derde kind is het lidmaatschap € 10,00 per kind per jaar. Het lidmaatschap voor drie kinderen kost dus € 50,00; voor vier kinderen € 60,00 enz.