• Lidmaatschap

  • Voor leden van de speeltuin is de toegang gratis.
  • Het lidmaatschap wordt aangegaan voor een volledig kalenderjaar (1 jan. t/m 31 dec.) en wordt automatisch verlengd indien niet voor het einde van het jaar schriftelijk is opgezegd door een e-mail te sturen naar postvoor@speeltuindonbosco.nl.
  • De kosten van het lidmaatschap bedragen € 20,00 per kind per jaar voor de eerste twee kinderen. Vanaf het derde kind is het lidmaatschap € 10,00 per kind per jaar. Het lidmaatschap voor drie kinderen kost dus € 50,00; voor vier kinderen € 60,00 enz.
  • Het is mogelijk om op ieder moment van het jaar het lidmaatschap in te laten gaan.
  • Het bankrekeningnummer van Don Bosco is: NL48INGB0000232732
  • Het lidmaatschap gaat in op het moment dat de betaling is ontvangen op IBAN NL48INGB0000232732
 • Inschrijfformulier lidmaatschap speeltuinvereniging Don Bosco, Weesp

  Versturen